Wijkpastoraat Oude Noorden

Voor elkaar met elkaar

Interreligieuze dialoog

Samen met enkele kerken en de moskeeën organiseert het Wijkpastoraat bijeenkomsten over gemeenschappelijke religieuze en maatschappelijke onderwerpen. Zo zijn er de gesprekken over het leefbaar houden van de wijk op de jaarlijkse Dag van de dialoog, bezoek aan het avondgebed tijdens de Ramadan, of een gezamenlijke kerstmaaltijd.