Wijkpastoraat Oude Noorden

Voor elkaar met elkaar

Zwaanhalsvieringen

Op elke eerste en derde zondag van de maand en op christelijke feestdagen vinden bij het Wijkpastoraat laagdrempelige vieringen plaats die in samenwerking met wijkbewoners worden voorbereid en uitgevoerd. Vooraf en na afloop wordt koffie en thee geschonken.

Begintijd viering: 11 uur, plaats: Zwaanshals 287 te Rotterdam

Iedereen van harte welkom!